Сарадња са родитељима

Сарадња између предшколске установе и породице је од највећег значаја за остваривање циљева васпитно образовног рада и полази од становишта да породица има кључну улогу у животу детета. Први и најважнији услов је обострано ПОВЕРЕЊЕ, затим спремност на сарадњу, међусобно уважавање, подршка и објективност о могућностима детета. Основни принцип сарадње са породицом базирају се на неговању партнерских односа,поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља, уважавање идеја, идеји да сарадња као процес захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност.

 

Сарадња са родитељима ће се остварити кроз неколико нивоа:

- Непосредна комуникација васпитача и родитеља – посета вртићу, разговор у време довођења и одвођења деце, индивидуални разговори.

- Писана комуникација – панои, кутак за родитеље, поруке, портфолио детета

- Учешће родитеља у раду са децом/радионице – у договору са васпитачем/сестром родитељ може да се укључи као реализатор неких активности, да пружи подршку детета у процесу адаптације, као и у организацији различитих манифестација и дешавања.

- Приредбе за родитеље- приредбе и прославе су  саставни део програма васпитно-образовног рада у вртићу и представљају најсвечаније и највеселије тренутке за децу, родитеље и запослене у предшколској установи.

- Родитељски састанци – са циљем упознавања родитеља са животом и радом вртића и њиховог детета у групи.

- Посебан вид укључивања родитеља у живот и рад Установе је кроз рад Савета родитеља.

О нама

Добро дошли, у вртић о каквом сте одувек сањали.

Ми смо мало царство које деци омогућава да кроз игру усвајају нова сазнања и израстају у паметне и способне људе.

ПУ “Чили и Вили“